З історії створення видавничого акційного товариства "Час", 1918 рік. (За матеріалами спецфонду Книжкової палати України)

Author: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько

УДК 655.4(091)

Ольга Устіннікова завідувач відділу  наукової підготовки державних бібліографічних покажчиків Книжкової палати України

 

 

 

 

 

Прасковія Сенько старший науковий співробітник відділу наукової підготовки державних бібліографічних  покажчиків Книжкової  палати України

 

Глобальні процеси консолідації української нації, відновлення української державності, надання державі демократичних парламентських форм значною мірою стосується доби визвольних змагань українського народу 1917-1920 рр. Вважаючи одним із показників культурного розвитку держави, кількість виданих книг, брошур, а також наявність розгалуженої мережі книговидавничих і книгорозповсюджуючих установ, Українська Центральна Рада приділяла велику увагу організації видавництв, друкарень, книжкових магазинів і бібліотек. Особливо плідним був шостий період Української Центральної Ради (березень-квітень 1918 р.), коли інтенсивно працювали видавництва та книговидавничі товариства "Вернигора", "Криниця", "Дзвін", "Шлях", "Українська школа" (Київ), "Стежка додому" (Катеринослав), "Рух" (Харків) та інші.

У 1918 р. видавниче товариство "Час", засноване в 1908 р., поновило свою діяльність у 1917 р., стало одним з перших акційних товариств в Україні і гідно продовжило видавничу та книготорговельну справу як на теренах України, так і за її межами. "Для продовження й розвитку діяльності належної фірмі "Товариство "Час" у Києві" книжної і видавничої справи, а також для торгу різними виробами друку утворюється Акційне Товариство під назвою: Товариство "Час" у Києві. Примітка. Фундатори Товариства, спільники фірми "Т-во "Час" у Києві, українські громадяни: Віктор Дмитрович Петрушевський, Максим Стратонович Синицький, Василь Костевич Королів, Омеллян Ілліч Зайченко, Михайло Саввович Пасталак, Сергій Сергієвич Паночіні, Петро Стратонович Синицький" [1].

 

Таким чином, Товариство "Час" із всім належним йому майном, книгарнями, друкарнями, конторами з його умовами і обов'язками на законних підставах передавалось Акційному Товариству "Час" (далі АТ "Час"), про що й засвідчили на оригіналі його статуту підписи міністра Торгу і Промисловості С. Гутника та директора Департаменту М. Булгака. Крім того, до АТ "Час" з усім своїм капіталом і персоналом приєдналось видавниче товариство "Основа" [2]. АТ "Час" надавалось ...

This is an article from EVXpress, a service of East View Information Services that allows you to search across more than 12 million journals and news publications for fee and immediately download full text using your credit card.
Price: $9.00
Delivery: immediate download or e-mail attachment
This content appears in EVXpress under license from the publisher. Inquiries regarding the content should be directed to the publisher directly.