БАБЕРОВСКІ ЙОРГ. ЧЕРВОНИЙ ТЕРОР: ІСТОРІЯ СТАЛІНІЗМУ

Author: О. С. ГОГУН

Пер. з нім. - К.: КІС, 2007. - 280 с.*

Праця завідувача кафедри історії Східної Європи Берлінського університету ім. Гумбольдта професора Йорга Баберовського (Jorg Baberowski) наприкінці минулого року вийшла одночасно в Москві (російською) й Києві (українською). Уперше книга була опублікована в 2003 р. в Німеччині й мала несподіваний успіх, у т. ч. комерційний. Після цього монографію переклали чеською, а зараз готується англійське й польське видання1. Інтерес, який викликає це дослідження по обидва боки колишньої залізної завіси, диктує необхідність розповісти про цю книгу докладніше.

Праця, яка базується в основному на опублікованих дослідженнях і, частково, на документах з РДАСПІ, поділяється на п'ять розділів: "Дорога до сталінізму (1850 - 1922 рр.)", "Затишшя перед бурею (1922 - 1928)", "Культурна революція (1920-ті -1930-ті рр.)", "Терор (1930-ті рр.)", "Війна і післявоєнний період". У вступі стверджується, що "сталінізм був цивілізацією ненависті і ворожнечі" (с. 7; тут і далі у дужках посилання на українське видання), а у самій книзі робиться спроба збагнути, пояснити і описати сталінщину.

У першій главі ("Історичний контекст") першого розділу Й. Баберовський описує, образно кажучи, "сни Російської імперії", які "породили всім відомих чудовиськ". Друга і третя глави присвячені революції і громадянській війні. На думку дослідника, більшовики стали новаторами, запровадивши принцип знищенні цілих груп людей, які мали певні формальні ознаки ("Ворог не знав, що він - ворог; ворог існував лише в головах комуністів" (с. 31)). Ще в роки громадянської війни чекіст Лацис "проголосив символ віри сталінізму: завданням революції є знищення колективного ворога, як бур'яну, і звільнення таким чином суспільного організму від зарази". Російська революція стала прологом тоталітарної епохи, вона була первородним гріхом, який дав життя сучасним (тоталітарним) диктатурам і ідеологіям. Вона пов'язала "щастя" одних людей із фізичним знищенням інших людей і цілих суспільних груп (с. 32 - 33). Роки непу розглядаються не стільки як етап пошуків подальших шляхів розвитку країни (теорія про змарновані перспективи однопартійного режиму з ринковою економікою зараз досить популярна в російській історіографії), а як "інкубаційний період ...

This is an article from EVXpress, a service of East View Information Services that allows you to search across more than 12 million journals and news publications for fee and immediately download full text using your credit card.
Price: $9.00
Delivery: immediate download or e-mail attachment
This content appears in EVXpress under license from the publisher. Inquiries regarding the content should be directed to the publisher directly.