МАТЕРІАЛИ ДО ГЕНЕАЛОГІЇ ПАТОНІВ

Author: М. Ф. ДМИТРІЄНКО, В. В. ТОМАЗОВ

У статті на грунтовній джерельній базі відтворюється історія славетного роду Патонів, що відіграв визначну роль в історії, науці й культурі України та Росії. Більшість архівних матеріалів уводяться до наукового обігу вперше.

Зміна соціально-політичного устрою на території колишньої Російської імперії трагічно позначилася на розвитку вітчизняної генеалогії. Її почали вважати дисципліною, що "скомпрометувала" себе вивченням родоводів винятково аристократичних родів, тож вона не мала права на розвиток і взагалі на існування.

Тому з 20-х років XX ст. на теренах Росії, відповідно і в Україні, почався її відчутний занепад. Однак вчені, які розуміли значення генеалогії для подальшого поступового розвитку суспільних та природничих наук, продовжували ці дослідження, ідучи на компроміси з установками влади. Так, протягом десятка років - до 1930-го - досить активно велися розробки в галузі євгеніки, що виокремилася в самостійну наукову дисципліну, використовуючи безпосередньо генеалогічні методи у своїх дослідженнях.

Ще 1918 р. з'явилася брошура М. Рибнікова "Биографический институт", де автор закликав збирати матеріали щодо діяльності видатних людей і вивчати історію їх родин для з'ясування та висвітлення проблем наслідування1. В іншій своїй праці "Биографии и их изучение" автор стверджував необхідність вивчення спадкових здібностей, що наслідуються як з батьківського, так і з материнського боків2.

Отже, було підготовлено базу для виникнення євгенічних наукових товариств і часописів. У жовтні 1920 р. у Москві було створено Російське євгенічне товариство під керівництвом видатного біолога М. Кольцова, яке 1922 р. започаткувало видання "Русский евгенический журнал". У лютому 1921 р. у Петрограді засновано Бюро з євгеніки під керівництвом Ю. Філіпченка, яке невдовзі було переформовано в Бюро з генетики (1926), а потім - у Лабораторію з генетики АН СРСР (1930) та Інститут генетики AH CPCP (1935). Із 1922 р. Бюро видавало часопис "Известия Бюро по евгенике" (1926 - "Известия Бюро по генетике", 1930 - "Труды Лаборатории по генетике", 1935 - "Труды Института генетики")3.

Саме московський журнал був більш насичений генеалогічними розвідками. Автори оприлюднених там досліджень приділяли значну увагу вивченню здібностей пращурів ...

This is an article from EVXpress, a service of East View Information Services that allows you to search across more than 12 million journals and news publications for fee and immediately download full text using your credit card.
Price: $9.00
Delivery: immediate download or e-mail attachment
This content appears in EVXpress under license from the publisher. Inquiries regarding the content should be directed to the publisher directly.