• Holos Ukrainy
  • 2004-11-25GUK-No. 222
  • Size: 3.3 Kbytes .
  • Pages:17.
  • Words: 459

Переїхала Дiброва в Дубище

Автор: Микола ЯКИМЕНКО

Волинська область. Вона стала рiдною для сотень переселенцiв iз потерпiлого вiд аварiї на Чорнобильськiй АЕС Олевського району Житомирської областi.

Селище Дубище збудоване в 1991-1996 роках на мiсцi невеликого - в 70 дворiв - однойменного села (на знiмку праворуч). I хоч часи тодi були нелегкi, iнфляцiя знецiнювала всi бюджетнi кошти, волиняни намагалися зробити все, щоб переселенцям на новому мiсцi жилося затишно. Крiм 366 котеджiв звели й школу на 460 учнiв, просторий дитячий садок, амбулаторiю, торговий центр, заасфальтували всi вулицi. За кiлька рокiв сюди переїхало на постiйне проживання 306 сiмей iз села Дiброва Олевського району, що на Житомирщинi, яке потерпiло вiд аварiї на Чорнобильськiй АЕС.

Нелегко було житомирянам звикати до Волинi. Найбiльше допiкало безробiття. Дома майже всi вони мали роботу й добрi заробiтки на гранiтному кар'єрi, залiзницi, в лiсництвi, а тут вiдразу виникли проблеми з працевлаштуванням. Коли двадцять рокiв тому проектувалося селище, в Рожищенському районi працювало багато пiдприємств, будувався потужний льонозавод, бройлерний цех, i здавалося, що проблем з роботою не буде. Та пiдприємства одне за одним занепадали, за копiйки продали i згодом розiбрали льонозавод, закинули будiвництво бройлерного цеху.

Ще до минулого року в районному центрi зайнятостi на облiку стояло 140 дубищан. Цього року їх кiлькiсть скоротилася до 60. Понад п'ятдесят мешканцiв селища працюють на розташованому за два кiлометри вiд селища Рожищенському птахокомбiнатi, який, починаючи з 2001 року, постiйно нарощує виробничi потужностi. Чимало переселенцiв знайшли роботу в торговому центрi "Колiбрiс" у мiстi Рожище, кiлька десяткiв чоловiк їздить на роботу до Луцька, куди кожнi пiвгодини прямують з Дубища маршрутнi таксi.

- Треба вiдзначити, що корiннi жителi Дубища дуже добре прийняли новоселiв, - розповiдає голова селищної ради Анатолiй Дорошенко (на знiмку), який теж прибув сюди з Житомирщини. - Нам завжди йшли назустрiч.

Таке ж ставлення i тепер. На територiї селища, на жаль, немає пiдприємств. Тому його бюджет лише на 8,5 вiдсотка формується iз власних коштiв. Решта - дотацiя. Депутати районної ради з розумiнням ставляться до цих проблем. Вчасно виплачують заробiтну плату бюджетникам, забезпечують нормальну дiяльнiсть установ.

This is an article from EVXpress, a service of East View Information Services that allows you to search across more than 12 million journals and news publications for fee and immediately download full text using your credit card.
Price: $9.00
Delivery: immediate download or e-mail attachment
This content appears in EVXpress under license from the publisher. Inquiries regarding the content should be directed to the publisher directly.